Naar de documentaire met geluid
©2008 APAN
Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links

‘Stenen zoeken in het post-Vermaning tijdperk’ is een documentaire uit 2003 van RTV-Drenthe. Hij werd gemaakt na de publicatie van het Waterbolkboek ‘Scherpe stenen op mijn pad’ en vlak voordat Eemster hernieuwd werd vals verklaard. De film duurt 22 minuten.

De documentairemaker Hielke Meijer volgt een gedreven Henk Geertsma met de camera op diens zoektochten langs groeves en in het veld. In de groeve ‘Een’ doet Henk een leuke vondst op de overgang keizand/keileem. Hij vindt er een forse typische midden paleolithische steelschrabber op afslag. Deze ‘verse’ vondst speelt een aardige rol in het vervolg van de film.

Meijer heeft in zijn film oude opnamen van wijlen Vermaning en zijn vrouw Grada verwerkt, maar ook van wijlen dr. A. Bohmers. Hun uitspraken worden geplaatst naast die van prof. dr. Waterbolk en prof. dr. W. Roebroeks.

In deze ingetogen documentaire laat Hylke Meijer zien dat hij redelijk op de hoogte is van de affaire Vermaning en dat hij niet langs platgetreden paden de zaak benadert, maar dat hij met lef de wetenschap confronteert met hun standpunten en die van de amateurs. Dat de beide profs dit niet altijd even leuk vinden blijkt uit hun lichaamstaal. Prof. Roebroeks is wat dat betreft een open boek, vooral wanneer Meijer hem de steelschrabber van de groeve ‘Een’ wil laten zien.

Het merkwaardigste wat daarmee te maken heeft is dat prof. Roebroeks de noordelijke amateurs oproept om vooral bij groeves te gaan zoeken, gelijk hij deed in Limburg en wat hem de concentratie de Belfédère opleverde. Zou hij echt niet weten dat de noordelijke amateurs dit al decennia lang doen en dat dat geresulteerd heeft in de officiële ROB opgraving in december 1988 aan de rand van de groeve Schuilenburg? Zou hij ook niet weten dat daar het begrip ‘incerto facto’ geïntroduceerd werd?

In de film maakt prof. dr. Roebroeks duidelijk dat onderzoek naar de Oude Steentijd van ons land hem niet interesseert, want hij stelt dat het niet in zijn programma past en dat hij leukere (!) dingen te doen heeft. (K.G.)

 

Met dank aan RTV-Drenthe en Hielke Meijer voor het verlenen van het gebruiksrecht van de documentaire 'Stenen zoeken in het post-Vermaning tijdperk', aan de APAN. ©2003 RTV-Drenthe.

naar het begin van de pagina
terug naar de bipolaire toolkit
Onderstaande foto's zijn stills' uit de documentaire Stenenzoeken in het post-Vermaning tijdperk van Hielke Meijer (RTV-Drenthe).Klik op een willekeurige foto voor het bekijken van de documentaire.
Links: Henk Geertsma met in de zijn handen de vuistbijl van Wijnjeterp. Opgenomen in de Oudheidkamer van Gorredijk. Deze bijl was de inspiratiebron voor Vermaning en werd gevonden door Hein van der Vliet, de opa van Henk van moeders zijde. Midden: wijlen Tjerk Vermaning. Rechts: wijlen Grada Vermaning.
Links: prof. dr. H.T. Waterbolk, de voornaamste beschuldiger van Vermaning en de bedenker van het complot Scherpe stenen op mijn pad’. Midden: de specialist Oude Steentijd wijlen dr. Assien Bohmers. Rechts: prof. dr. Gerhard Bosinski tijdens een demonstratie vuursteenbewerken. De dubbelrol van deze prof werd duidelijk toen hij op 2 mei 1998 op de APAN-dag te Gewande de vondsten van Eemster, zonder terughoudendheid echt verklaarde. Eerder had hij de vergelijkbare vondsten van Hoogersmilde, Hijken en ook Eemster, maar dan ongezien, vals verklaard. Hij speelde een belangrijke rol in de processen tegen Vermaning. Hij was de zgn onafhankelijke deskundige. De redder van de reputaties van prof. Waterbolk en dr. Stapert.
Links: Henk Geertsma in de groeve Een. Midden: Henk met de steelschraaber van Een. Rechts: prof. dr. Roebroeks krijgt de steelschrabber van Een aangereikt.

Links: boer Vos. Op zijn land ondekte Vermaning in 1965 twee slachtplaatsen van midden paleolithische jagers uit het Eemien/Weichsel. Nog datzelfde jaar werd er de inmiddels beroemde opgraving van Hoogersmilde gehouden. Midden: Henk met drie spitsschaven van de groeve Schuilenburg. Rechts: Henk toont enkele schaven uit het Wâldgroepcomplex. De retouche op deze artefacten kende prof. Roebroeks niet, daarom verklaarde hij ze tot geen artefacten. Op de tafel meerdere werktuigen uit Drenthe en Friesland van verschillende midden paleolithische culturen. Alles werd door de wetenschap met niet geijkte archeologische argumenten tot natuur-, ploeg en graafmachineproducten verklaard. Debet daaraan is het Flint Jack syndroom (zie voor uitleg onder de file Vermaning).

De artefacten van Vermaning van Hoogersmilde, Hijken en Eemster hebben geen windlak op het oppervlak. Dat was de belangrijkste reden waarom ze werden vals verklaard. Dit fenomeen ontbreekt ook op de genoemde artefacten van Henk Geertsma van bv Schuilenburg en de Wâldgroep. De APAN beschouwt deze in situ artefacten van beide zoekers als de werkelijke overblijfselen van de Neandertaler op het Drents keileemplateau. Dit zijn de aanwijzingen van slachtplaatsen en woonkampementen, vaak van vijftig tot enkele honderden artefacten per vindplaats.

Het is de westelijke exponent van het Midden Paleolithicum, zoals dat aangrenzend in Duitsland, in Niedersachsen, wordt gevonden en erkend. Bekende vindplaatsen zijn: Salzgitter Lebenstedt, Wolterdorf, Hannover-Döhren, Rehten en Herne. En ook daar hebben de vondstcomplexen geen windlak. (K.G.)

KLIK VOOR HET NIEUWE ARTIKEL OVER JADEIETBIJLEN
Links naar alle artikelen en bijdragen op ApanArcheo, inclusief PDF-artikelen.

Over de APAN

Uitleg bij het APAN-vignet

APAN/EXTERN

Eemster, de vindplaats

APAN-onderzoeken

Tjerk Vermaning

Rapport Roebroeks- Eemster revisited

Artefacten her-determinatie

Collectie Sigrid Wolff

Collectie Groot Obbink

Collectie Limburgs Museum

Collectie Albert Siebring


Harry Huisman de stenenman

Abrasie in museum Les Eysies

Neanderthaler in Fryslân

Moustérien in Europa

De bipoplair-techniek

48 Vuistbijlen uit de Noordzee

Pijl&Boog van Hardinxveld

Neanderthaler in Drenthe

Jadeitbijlen in Neolithicum

De paardenjagers-godin

Hyaliet is een afzetting

Schuilenburg Midden Paleo 1
Schuilenburg Midden Paleo 2
Schuilenburg Midden Paleo 3
Schuilenburg Midden Paleo 4
Schuilenburg Midden Paleo 5

West Runton 1.800.000 BP

Mammoet van Wezuperbrug

Film

Stenenzoeken in het post-Vermaning-tijdperk

Foto's van Noordelijk vers-MP

Micoquin - Leek 1
Micoquin - Leek 2
Micoquin - Leek 3

Drie Wâldgroepschaven

Schuilenburg snavelboor

Gieten MP-snavelboor

Gieten MP-holschaaf

MP-vuistbijl van Joldelund

Grootste MP-schaaf Friesland

Bipolair MP Friesland

PDF-artikelen

Van Hyaliet tot vers
Wilhelminaoord lezing GJ van Noort

Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers?

APAN/EXTERN 11- Eemster waarheid in situ

Neolithisch depot van Ravenswoud

Brabantse Broddels 1

Archeobrief - APANbetoog

Brabantse Broddels 2

Open brief aan prof dr Louwe Kooijmans

Brabantse Broddels 3

Het Leiden-glaciaal in Nederland

MP-merkwaardigheden

Collectie Sigrid Wolff

Spitsschaaf Bemmel

Standvoetbekerbijltje Leek

De migratie van jagers/verzamelaars van
de Hamburgcultuur in de Noord-Europese
laagvlakte (13.000 - 11.000 BP)


Een rendierjagersvindplaats van de Ahrens-burgcultuur in de Zuidelijke Noordzee
Inclusief: Een sjamanentrommel uit 1737 als verklarend “woordenboek” voor 11.000 jaar oude tekens?

Ahrensburgtekens in het Laat Mesolithicum

IJstijdkunst en de Maanmythe

Spaubeek; van rolsteen tot slijpsteen. Onderzoek
van een oudpaleolithisch vondstcomplex


Gekerstende oude heilige plaatsen

Brabantse Broddels 4

De Leemdijkbijl. De bewogen geschiedenis van een Drentse vuistbijl'. Door A. M. Wouters.

Engelstalige PDFs

Over Jadeietbijlen in het Neolithicum
The big search for 'Green' started 5000 BC. The beginning of a new Era

Over het hoe en wat van de Neanderthalers
The effects of metabolic changes in pleistocene
hominids


Boekbesprekingen

Over het boek Scherpe stenen op mijn pad
De zwanenzang van professor H.T. Waterbolk:
een compositie in dissonanten

Over het boek Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische
ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Op zoek naar de Kelten. Een boekbespreking

Over een spannend archeo-boek
Het Peruvium ProjectVoor een foutloze weergave open ApanArcheo in Internet Explorer of Google Chrome

 

'STENEN ZOEKEN IN HET POST-VERMANING TIJDPERK'