Nevenstaande posters werden speciaal ontworpen voor het internet. Na de ongefundeerde hernieuwde valsverklaring van Eemster in 2004, werden ze middels een bijlage bij een email, aan diverse wetenschappers-Steentijd, opgestuurd. Hopelijk heeft het ze aan het denken gezet. De affaire Vermaning is niet alleen schadelijk voor het Paleolithicumonderzoek, maar voor het totale Steentijdonderzoek.

Het zou 'het vak' ten goede komen, indien beroeposarcheologen uit andere Steentijd-disciplines eens met kritische besprekingen zouden komen van de door de Paleo-top gepresenteerde onderzoeken in deze zaak, bv. van het onlangs nog gepresenteerde artikel 'Eemster revisited' in de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 2004. Volgens de APAN valt daar veel op aan te merken. De amateurs, verenigd binnen de APAN, zijn er echter aan gewend geraakt dat dit soort artikelen alleen door amateurs bekritiseerd wordt. Hetzelfde geldt voor het Waterbolkboek 'Scherpe stenen op mijn pad'. Het is opvallend dat de officiële wetenschap ook daarover zwijgt.

Het lijkt er daarom op dat binnen het Steentijdonderzoek een bepaalde groepering zich alles kan veroorloven en dat die denkt dat het een aparte status heeft. Die groepering is door de APAN besmet verklaard met het 'Flint Jack Syndroom'. Zie de poster hiernaast.

Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links
Een detail van de cartoon 'Eemster het plekje dat niemand wist'.
In APAN/INTERN 1988 werd deze cartoon geplaatst i.v.m. het niet doorgaan van de toen verwachte opgraving Eemster. In feite is er nu in 2008, dus 20 jaar later, nog niks aan de situatie veranderd. De tweede verwachte opgraving in 2004 ging ook niet door.
Klik hier voor de pdf van de cartoon. Deze kan geprint worden.
KLIK VOOR HET NIEUWE ARTIKEL OVER JADEIETBIJLEN
Links naar alle artikelen en bijdragen op ApanArcheo, inclusief PDF-artikelen.

Over de APAN

Uitleg bij het APAN-vignet

APAN/EXTERN

Eemster, de vindplaats

APAN-onderzoeken

Tjerk Vermaning

Rapport Roebroeks- Eemster revisited

Artefacten her-determinatie

Collectie Sigrid Wolff

Collectie Groot Obbink

Collectie Limburgs Museum

Collectie Albert Siebring


Harry Huisman de stenenman

Abrasie in museum Les Eysies

Neanderthaler in Fryslân

Moustérien in Europa

De bipoplair-techniek

48 Vuistbijlen uit de Noordzee

Pijl&Boog van Hardinxveld

Neanderthaler in Drenthe

Jadeitbijlen in Neolithicum

De paardenjagers-godin

Hyaliet is een afzetting

Schuilenburg Midden Paleo 1
Schuilenburg Midden Paleo 2
Schuilenburg Midden Paleo 3
Schuilenburg Midden Paleo 4
Schuilenburg Midden Paleo 5

West Runton 1.800.000 BP

Mammoet van Wezuperbrug

Film

Stenenzoeken in het post-Vermaning-tijdperk

Foto's van Noordelijk vers-MP

Micoquin - Leek 1
Micoquin - Leek 2
Micoquin - Leek 3

Drie Wâldgroepschaven

Schuilenburg snavelboor

Gieten MP-snavelboor

Gieten MP-holschaaf

MP-vuistbijl van Joldelund

Grootste MP-schaaf Friesland

Bipolair MP Friesland

PDF-artikelen

Van Hyaliet tot vers
Wilhelminaoord lezing GJ van Noort

Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers?

APAN/EXTERN 11- Eemster waarheid in situ

Neolithisch depot van Ravenswoud

Brabantse Broddels 1

Archeobrief - APANbetoog

Brabantse Broddels 2

Open brief aan prof dr Louwe Kooijmans

Brabantse Broddels 3

Het Leiden-glaciaal in Nederland

MP-merkwaardigheden

Collectie Sigrid Wolff

Spitsschaaf Bemmel

Standvoetbekerbijltje Leek

De migratie van jagers/verzamelaars van
de Hamburgcultuur in de Noord-Europese
laagvlakte (13.000 - 11.000 BP)


Een rendierjagersvindplaats van de Ahrens-burgcultuur in de Zuidelijke Noordzee
Inclusief: Een sjamanentrommel uit 1737 als verklarend “woordenboek” voor 11.000 jaar oude tekens?

Ahrensburgtekens in het Laat Mesolithicum

IJstijdkunst en de Maanmythe

Spaubeek; van rolsteen tot slijpsteen. Onderzoek
van een oudpaleolithisch vondstcomplex


Gekerstende oude heilige plaatsen

Brabantse Broddels 4

De Leemdijkbijl. De bewogen geschiedenis van een Drentse vuistbijl'. Door A. M. Wouters.

Engelstalige PDFs

Over Jadeietbijlen in het Neolithicum
The big search for 'Green' started 5000 BC. The beginning of a new Era

Over het hoe en wat van de Neanderthalers
The effects of metabolic changes in pleistocene
hominids


Boekbesprekingen

Over het boek Scherpe stenen op mijn pad
De zwanenzang van professor H.T. Waterbolk:
een compositie in dissonanten

Over het boek Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische
ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Op zoek naar de Kelten. Een boekbespreking

Over een spannend archeo-boek
Het Peruvium ProjectDe internet-actieposter van de internationale campagne tegen het nog langer in stand houden van de zaak Vermaning. De figuur op de poster is Edward Simpson. Hij was een beroemdheid in Engeland in het midden van de 19e eeuw. Er is zelfs een lied over hem gemaakt. Hij was een vervalser van prehistorische objecten, waaronder vuurstenen artefacten. En blijkbaar maakte hij die met een hamer. Het kan zijn dat professor Bordes inspiratie vond in deze foto en daarom ook maar de ‘stalen hamer’ via zijn brief aan Stapert uit 1976 introduceerde. Simpson werd ook ‘Stone Willy’genoemd, maar zijn bekendste bijnaam werd ‘Flint Jack’. En zoals het nu
lijkt is een deel van de Nederlandse archeologen, en niet alleen de Paleo-lui, besmet met nog maar één gedachte; de valsverklaarde Vermaningstenen moeten koste wat kost vals blijven. Hiervoor worden zelfs alle aanwijzingen naar ander vers midden paleolithisch materiaal van de tafel geveegd middels incerto facto verklaringen, zelfs op het Drents Museum. Door de ploeg geretoucheerd genoemd, of geen artefacten want ‘ik ken die retouche niet’ gedetermineerd, door de graafmachine vervaardigd verklaard enz. Het toppunt was; het niet graven op de Eemstersite. En dat wer ook nog goed g praat door de oud-hoofdconservator van het Rijks Museum van Oudheden, de man van List en Bedrog, voor de VPRO-radio. Het deel van de wetenschap dat deze beweging aanhangt wordt door ons besmet verklaard met het ‘Flint Jack Syndroom’. Deze poster en de poster op de achterkant van de omslag van APAN/EXTERN 11 zijn al naar diverse wetenschappers gestuurd. Inmiddels hebben we vele emailadressen van buitenlandse Paleo- toparcheologen verzameld en een aantal is ook daadwerkelijk op de hoogte gebracht van onze standpunten.
Voor een foutloze weergave open ApanArcheo in Internet Explorer of Google Chrome
Artikelen op ApanArcheo die met de zaak Vermaning te maken hebben.

Ravenswoud neolithicum revisited. Carborumdum slijpkrassen zouden op honderden Vermaning midden paleolithen moeten voorkomen, hij zou ze immers allemaal bewerkt hebben om ze ouder te doen lijken. Hij had alle uitstekende ribben tussen de negatieven afgevlakt. De krassen zouden met het blote oog en zeker met een loep al te zien zijn. Na een gedegen onderzoek van enkele honderden vals verklaarde midden paleolithen, maar ook van het neolithisch depot van Ravens-woud, door een onderzoeksteam van het Gerechtelijk Laboratorium in 1976, werd de slijping echter maar op één artefact aangetroffen, dit was het neolithische bijltje FM 1968 - 8 uit het neolithisch depot van Ravenswoud. Op geen van de honderden 80.000 jaar oudere artefacten van o.a. Hoogersmilde en Hijken werden ze aangetroffen. Toch blijft men tot op heden beweren dat ze er op zitten.
Lees over de uiterst merkwaardige fotowissel van Stapert van slijp-machinesporen op FM 1968 - 8, tussen 1976 en 1986.
De voorbeelden zullen na het verschijnen van het boek 'Valsheid in gesteente' getoond worden.

In de pdf op blz. 4. Klik hier


IJzerverbindingen op het oppervlak van een kleine discoïde van Eemster. Klik hier

Bewijzen van authenticteit, ijzeraugieten op een spitsschaaf van Eemster vergeleken met eenzelfde fenomeen op een vuistbijl van Assen-Noord (Balloo). Klik hier

Mammoetjagers bij Hoogersmilde, een vaslag uit 1965 van een opgraving door prof. dr. H.T. Waterbolk. Klik hier

Een leugen om bestwil? Hoe prof dr. H.T. Waterbolk zijn eigen opgraving van Hoogersmilde laat weg regenen.
Klik hier

Professor Francois Bordes en de zaak Vermaning. Lees wat zich afspeelde op een congres in 1971 in Parijs. Ligt daar het begin van de affaire?
Lees hier

De opmaat naar de groteske opvoering van de neanderthaler van Balloo. De man die niet wilde verkopen, een eindejaarsvertelling. Klik hier

Vermaning was echt aardig. Vragen aan drs. Frans de Vries. Klik hier

Iinstrumenta non grata. Lees in dit artikel waar de wetenschap volstrekt in de fout ging en gaat met hun valsverklaringen van Hoogersmilde, Hijken en Eemster. Klik hier

Over de beroemde stenendekundige Harry Huisman en hoe hij op slinkse wijze betrokken werd bij de zaak Vermaning Klik hier

Geen zuidelijke vuursteeen maar echte artefacten. Klik hier

De zaak Vermaning in Forum van Archeobrief 2006, nr 1 en 2. Klik hier

Open brief aan prof. dr. L. Louwe Kooijmans. Dit naar aanleiding van zijn betoog in de rubriek 'Forum' in Archeobrief. Klik hier

Eemster revisited. Het onbegrijpelijke verslag van het onderzoek naar de vindplaats Eemster in 2004. Er werd geen schep in de grond gestoken. Klik hier

Eemster waarheid in situ. 'Indien we waren gaan graven en we hadden niks gevonden, dan was al dat werk voor niets geweest'. Zo werd deze blamage recht gepraat. Op blz. 21 carborundum slijping (Van Noort 2005) naast de 'valse' slijpingen van Vermaning (van Stapert 1976), zoek de verschillen. Klik hierKlik hier

Het Leiden-glaciaal in Nederland. Over het falen van de wetenschap en de verantwoordelijke instanties om in de zaak Vermaning tot een oplossing te komen die voor alle partijen verteerbaar zou zijn. Klik hier

Binnekort worden nog een aatal artikelen toegeveogd die van belang zijn voor het beter begrijpen van enkele veel gebruikte termen binnen de zaak Vermaning, zoals 'windlak' en 'hyliet'.

Vroeger werd de
zaak Vermaning al een beerput genoemd, nu is ze dan eindelijk in
het riool aanbeland
Drs. FRANS DE VRIES in 'Koud Bloed' True crime magazine nr 19
laat ijskoud karakter-moord plegen op Tjerk Vermaning, dat is de ware misdaad, het is de degeneratie van de paleowetenschap
Nieuws van PAPPENHEIMER
Pas verschenen, lees hier
Lees hier, hier en hier alles over de Leemdijkbijl van Vermaning
In h
VERMANING NOG NIET VERGETEN
et bekende tijdschrift QUEST werd in september 2010 een leuk onderzoek gepubliceerd over bedrog, onder de titel: 'Liegende landgenoten'. Duizend Nederlanders werd gevraagd
om de grootste bedriegers aller tijden aan te wijzen. Dit zijn ze:

1 Frank Abagnale jr. 1948 - Fraudeur - valse PanAm-piloot
2 Jean Pierre van Rossem 1945 - Beursfraudeur
3 Han van Meegeren 1889 - 1947 - Kunstvervalser van Vermeer
4 Anne Anderson 1900 - 1984 - Valse Tsaarsdochter Anastasia
5 Konrad Kujau 1938 - 2000 - Vals Hitlerdagboek- schilderijen
6 Gregor MacGregor 1786 - 1845 - Verzon fictief land Poyais
7 CHarles Ponzi 1882 - 1949 - Uitvinder van het piramidespel
8 Victor Lustig 1890 - 1947 - Verkocht geldprintmachines
9 Tjerk Vermaning 1929 - 1987 - Zou Neanderthal vuistbijlen vervalst hebben. Vrijgesproken in 1979 - Rechtbank Leeuwarden
10 Charles Dawson 1864 - 1916 - Construeerde de Piltdownmens

Binnen de APAN wordt het als stuitend ervaren dat Vermaning op deze lijst voorkomt. Wij nemen er dan ook met klem afstand van. De media-aandacht voor de affaire rondom hem heeft blijkbaar wel uitstekend gewerkt. Het 'bedrog' van Vermaning is er goed ingeramd bij de doorsnee Nederlander. Professor Waterbolk en dr. Stapert hebben wat dat betreft felicitaties verdiend. Of ze die met trots in ontvangst zullen nemen? Wij denken van niet, maar dat is een andere zaak. Voor de goede verstaander is daarover veel te vinden op ApanArcheo.