Door wind en zand geabradeerde Afrikaanse Acheulvuistbijlen in de vaste opstelling van het wereld beroemde museum van Les Eyzies de Tayac in de Dordogne in Frankrijk.

Boven de grote bijl is het windrichting symbool aangebracht, met erboven het begrip 'erosion'. Daarmee heeft men aangegeven dat deze bijl in de wind beladen met zand heeft gelegen. De holle vlag wappert naar rechts. Daaruit valt op te maken dat de windrichting tijdens die abrasiefase vanuit links kwam.

Op de linkerzijde van de bijl is duidelijk te zien dat er door dit proces afronding heeft plaatsgevonden. De schurende werking van de zandkorrels heeft deze helft van de bijl geabradeerd, er is materiaal van de ribben en de afslagvlakken verdwenen. Alles is afgevlakt.

Op de rechterzijde heeft 'de wind beladen met zand en of stof' geen invloed gehad. Deze is 'vers' gebleven. Het oppervlak is ruw en de ribben zijn scherp. Ook de kleur is lichter. De vuistbijl op de inzetfoto is nog veel sterker geabradeerd. Alle ribben tussen de afslagen zijn bijna totaal weg geschuurd. Alleen aan de omtrekvorm is het stuk nog als vuistbijl te herkennen.

Wanneer de officiële hypothese over het ontstaan van de windlak-hoogglans aangenomen wordt, dan zouden deze bijlen er de praktijkvoorbeelden van moeten zijn. De bijlen zouden windlak hoogglans moeten vertonen. Daar deze ontbreekt, is het gewoon het zoveelste voorbeeld waarmee aangetoond is dat de hypothese niet klopt.

Het leuke is dat deze voorbeelden in het wereldberoemde museum van Les Eyzies de Tayac staan. Ze worden dagelijks door vele honderden mensen gezien. Niet veel bezoekers zullen er bijzondere aandacht aan schenken. Voor ons als Nederlandse amateur-archeologen ligt dat even anders.

Foto: Govert van Noort - Musée de Les Eyzies de Tayac - 18-6-2008 16:15 - Dordogne - Frankrijk.
Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links
Inzetfoto boven: Door abrasie zijn op deze Afrikaanse Acheul vuistbijl alle scherpe ribben tussen de afslagen verdwenen, afgeschuurd. Alleen aan de omtrekvorm is de steen nog als een vuistbijl (hier sterk verkleind) te herkennen.
Webmaster: Klaas Geertsma

Links naar alle artikelen en bijdragen op ApanArcheo, inclusief PDF-artikelen.

Over de APAN

Uitleg bij het APAN-vignet

APAN/EXTERN

Eemster, de vindplaats

APAN-onderzoeken

Tjerk Vermaning

Rapport Roebroeks- Eemster revisited

Artefacten her-determinatie

Collectie Sigrid Wolff

Collectie Groot Obbink

Collectie Limburgs Museum

Collectie Albert Siebring


Harry Huisman de stenenman

Abrasie in museum Les Eysies

Neanderthaler in Fryslân

Moustérien in Europa

De bipoplair-techniek

48 Vuistbijlen uit de Noordzee

Pijl&Boog van Hardinxveld

Neanderthaler in Drenthe

Jadeitbijlen in Neolithicum

De paardenjagers-godin

Hyaliet is een afzetting

Schuilenburg Midden Paleo 1
Schuilenburg Midden Paleo 2
Schuilenburg Midden Paleo 3
Schuilenburg Midden Paleo 4
Schuilenburg Midden Paleo 5

West Runton 1.800.000 BP

Mammoet van Wezuperbrug

Film

Stenenzoeken in het post-Vermaning-tijdperk

Foto's van Noordelijk vers-MP

Micoquin - Leek 1
Micoquin - Leek 2
Micoquin - Leek 3

Drie Wâldgroepschaven

Schuilenburg snavelboor

Gieten MP-snavelboor

Gieten MP-holschaaf

MP-vuistbijl van Joldelund

Grootste MP-schaaf Friesland

Bipolair MP Friesland

PDF-artikelen

Van Hyaliet tot vers
Wilhelminaoord lezing GJ van Noort

Wat gebeurde er nou echt met de Neanderthalers?

APAN/EXTERN 11- Eemster waarheid in situ

Neolithisch depot van Ravenswoud

Brabantse Broddels 1

Archeobrief - APANbetoog

Brabantse Broddels 2

Open brief aan prof dr Louwe Kooijmans

Brabantse Broddels 3

Het Leiden-glaciaal in Nederland

MP-merkwaardigheden

Collectie Sigrid Wolff

Spitsschaaf Bemmel

Standvoetbekerbijltje Leek

De migratie van jagers/verzamelaars van
de Hamburgcultuur in de Noord-Europese
laagvlakte (13.000 - 11.000 BP)


Een rendierjagersvindplaats van de Ahrens-burgcultuur in de Zuidelijke Noordzee
Inclusief: Een sjamanentrommel uit 1737 als verklarend “woordenboek” voor 11.000 jaar oude tekens?

Ahrensburgtekens in het Laat Mesolithicum

IJstijdkunst en de Maanmythe

Spaubeek; van rolsteen tot slijpsteen. Onderzoek
van een oudpaleolithisch vondstcomplex


Gekerstende oude heilige plaatsen

Brabantse Broddels 4

De Leemdijkbijl. De bewogen geschiedenis van een Drentse vuistbijl'. Door A. M. Wouters.

Engelstalige PDFs

Over Jadeietbijlen in het Neolithicum
The big search for 'Green' started 5000 BC. The beginning of a new Era

Over het hoe en wat van de Neanderthalers
The effects of metabolic changes in pleistocene
hominids


Boekbesprekingen

Over het boek Scherpe stenen op mijn pad
De zwanenzang van professor H.T. Waterbolk:
een compositie in dissonanten

Over het boek Op zoek naar de Kelten. Nieuwe archeologische
ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn

Op zoek naar de Kelten. Een boekbespreking

Over een spannend archeo-boek
Het Peruvium ProjectVoor een foutloze weergave open ApanArcheo in Internet Explorer of Google Chrome